Forside Sognekonsulent - Forside foredrag

Foredrag og Lutherarrangementer


Sognearrangement

Indhold

Turbokursus – 27 minutter - ved de tre præster, Claus Egelund, Kristen Skriver Frandsen, Anne Marie Baun: Livet, læren og skrifterne.

Salmer og sange af Luther. De kendte, og så en enkelt kras salme for børn, som de ikke ville have brugt i Lund! Sangbladet er illustreret med satiriske tegninger fra Luthers samtid.

Quiz i ”Hvem vil være millionær?”-stil, men hvor hele forsamlingen i meget høj grad inddrages.

Lutherøl og pølsebord.

Pris efter aftale.

Henvendelse:
Kristen Skriver Frandsen, tlf 23 60 76 34. Mail: ksf@sognekonsulent.dk

Anbefaling:

I forbindelse med vores sognedag søndag d. 17 september havde vi fornøjeligt besøg af Kristen Skriver Frandsen, der underholdt med "Luthersjov". Vi startede med et 27 minutter langt turbokursus om Luther "Livet, læren og skrifterne" der på en fin måde ramte vores brede gruppe , så alle kunne være med . Undervejs sang vi kendte Luther salmer og en enkelt ukendt børnesang , hvor sproget var karskt men når den blev sunget på melodien Marie Hønen Evigglad , var der ikke et øje tørt. Vi sluttede med en munter quiz i stil med Hvem vil være millionær, hvor folk blev mere og mere engagerede , og niveauet var også her sat så alle kunne være med , og enkelte endda stolte gå hjem med en lille præmie og de fleste med en fornemmelse af både at være godt underholdt og have lidt mere viden om vores store reformator Martin Luther. En hyggelig eftermiddag som kan anbefales til andre der søger noget lignende. Sognepræst Karen Mikkelsen, Hedegårdskirken i Ballerup

Arrangementet kan også laves ”Gør det selv”.

Skitse til aftenens forløb, quiz på USB (det kører som powerpoint) med instruktion, de nødvendige, relevant illustrerede og smukke, markør- og pointkort, sangtekster opsat i A5-format. Man skal selv printe sangbladet, og have projector.

Quiz’en kan lejes for 500 kr eller købes for 850 kr. Det sidste inkluderer løbende opdatering med nye quiz’er fremover. En del af de enkelte quiz’er er på forhånd egnede til konfirmandundervisning, og flere af de allerede eksisterende er almene, kristendoms- eller bibelorienterede, og har ikke specielt reformationen som tema. Spillet blev oprindelig udviklet for et hold konfirmander i Wittenberg. Ved leje har man mulighed for at ombestemme sig til køb.

En mulighed er også at undertegnede er spilleder i samarbejde med lokal præst/er.

Kristen Skriver Frandsen


Hvem har nuppet passwordet?
Varm op til reformationsjubilæet 2017: Hvordan viderefører vi reformationens vigtige anliggende?
Jesus tog himmerigets nøgler fra farisæerne og gav dem til en almindelig fisker. Luther tog dem fra kirkeinstitutionen og gav dem til den enkelte troende.
Det er en aldrig afsluttet proces. Har institutionen igen-igen gemt passwordet—eller er der nogle farisæere i kulissen? Et debatforedrag om kirkens folkelighed.

Foredragsholder: Kristen Skriver Frandsen


Sognekonsulent Kristen Skriver Frandsen - Præstegårdsvej 49, Mjolden, 6780 Skærbæk - Tlf 23607634 Mail: ksf@sognekonsulent.dk